Đề cương môn học

  1. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1113 – Nhóm 3 (Kinh tế)

  2. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1112 – Nhóm 2 (Hóa, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Dệt may&DG)

  3. Đề cương môn Giải tích 1 – MI1111 – Nhóm 1 (các ngành kĩ thuật)

  4. Bài tập Giải tích 1 – MI1113- Nhóm 3 (Kinh tế)

  5. Bài tập Giải tích 1 – MI1112- Nhóm 2 (Hóa, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Dệt may&DG)

  6. Bài tập Giải tích 1 – MI1111- Nhóm 1 (các ngành kĩ thuật)

  7. Bài tập Đại số – MI1143 – Nhóm 3 (Kinh tế)

  8. Bài tập Đại số – MI1142 – Nhóm 2(Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Dệt may&DG)

  9. Bài tập Đại số – MI1141 – Nhóm 1 (các ngành kĩ thuật)

  10. Đề cương môn Đại số – MI1143 – Nhóm 3 (Kinh tế)

Trang 2 / 41234