Lịch trực của Ban cố vấn

Thứ 2 Sáng Chiều
Thầy Tạ Anh Sơn : 8h – 10h Thầy Lê Quang Hòa : 14h – 16h
Thứ 3 Sáng Chiều
Thầy Phan Xuân Thành : 9h -11h Thầy Thiều Quang Tùng : 14h – 16h
Thứ 4 Sáng Chiều
Thầy Thiều Quang Tùng : 9h – 11h
Thứ 5 Sáng Chiều
Thầy Lê Quang Hòa : 9h – 11h
Thứ 6 Sáng Chiều
Thầy Trần Ngọc Thăng: 8h – 10h